Onze werkwijze

Werkwijze school 

Onze school is een dynamische organisatie die zich aanpast aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Samen met kinderopvang Okidoki hanteren we een doorgaande lijn voor de kinderen van 0 tot 12 jaar. Op de locatie Heenweg werken we groepsdoorbrekend met combinatiegroepen. Op de locatie Eikenlaan werken we in parellelgroepen. Dit betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. 

 

Spelend leren  

In de kleuterklassen en in groep 3 op De Kameleon leren de kinderen door middel van Spelend leren. Spel is essentieel voor jonge kinderen. Door spel leren ze de wereld kennen, kunnen ze grote mensen nadoen en lukt het hen om ervaringen te verwerken. Spel is hét middel om kinderen vaardigheden en kennis aan te reiken. Het spel krijgt betekenis en verandert hierdoor in spelend leren. Daarnaast sluit deze manier van werken aan bij de 21-eeuwse vaardigheden.   

Voor het spelend leren werken wij op school met thema’s. Deze thema’s duren 6 tot 8 weken. Hierdoor kunnen wij de verdieping in gaan. Bij het kiezen van een thema zorgen wij ervoor dat het thema betekenisvol is voor de kinderen. Daarnaast is het van belang dat het thema spel uitlokt. Onze thema’s zijn herkenbaar en staan dichtbij de wereld van de kinderen. We bouwen de thema’s samen met de kinderen op. Kinderen voelen zich hierdoor eigenaar van het thema. In de kleuterklassen wordt heel de dag volgens het principe spelend leren gewerkt. In de groepen 3 werken de kinderen 's middags aan de thema's van het spelend leren. 

Coöperatief leren

Wij vinden het belangrijk dat kinderen van en met elkaar kunnen leren. Om dit te kunnen realiseren in de klassen, zetten wij de technieken van het coöperatief leren in. Dit houdt in dat de kinderen op gestructureerde wijze samenwerken in groepjes aan een opdracht of vraagstuk. De kinderen hebben allen een even grote bijdrage. Door de interactie tussen elkaar leren ze van en met elkaar. 

 

Digitale vaardigheden

In alle groepen wordt gebruik gemaakt van tablets en chromebooks. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het maken van lesse en tijdens de verwerking van projecten. Tevens leren ze de basis van het programmeren. Alle kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben een eigen chromebook. Tot slot bieden wij aan alle kinderen een typecursus aan. Zowel thuis als op school kunnen de kinderen de lessen maken en uiteindelijk het typediploma behalen. 

Zelfstandig werken

Om bij elk kind optimale leerresultaten te bereiken, vinden wij het heel belangrijk dat de leerlingen al jong zelfstandig leren werken. In de kleutergroepen wordt hier al mee begonnen. Kinderen leren zelf opdrachten op te lossen met de stimulerende ondersteuning van de leerkrachten. In de eerste groep van de basisschool duurt het zelfstandig werken nog maar kort, maar in de loop der jaren wordt het zelfstandig werken uitgebreid. Het beste resultaat wordt bereikt als ouders de kinderen thuis ook zelfstandig dingen laten doen die bij de leeftijd passen.