Onze missie en visie

Missie & Visie 

Wat vinden wij belangrijk? 

We streven ernaar een open, gezellige school te zijn met een goede sfeer, waar iedereen zich veilig en thuis voelt. Van daaruit kan het kind zijn of haar talenten ontdekken en ontwikkelen. We gaan er van uit dat ieder kind uniek is. Het werken aan een veilig klimaat, waarin fouten gemaakt mogen worden, is een voorwaarde om te kunnen leren. We vinden het belangrijk dat kinderen kunnen leren door te doen. Wanneer de kinderen onze school verlaten, hopen wij dat ze terug kunnen kijken op een fijne schooltijd. Een tijd waarin voldoende veiligheid en uitdaging is geboden om te kunnen groeien. De Kameleon wil zijn naam eer aan doen en dus kleurrijk zijn. Dat betekent dat ons onderwijs veelzijdig is en creativiteit uitstraalt.   

Waar richt ons onderwijs zich op?  

Ons onderwijs richt zich op de emotionele, sociale en creatieve ontwikkeling en op het verwerven van kennis en vaardigheden. We vinden dat elk kind maximale mogelijkheden moet krijgen. Ons motto luidt dan ook: ‘Ieder kind een topprestatie!’ Wij kijken hierbij naar de brede ontwikkeling van alle leerlingen. Wij streven ernaar dat ieder kind zich op zijn eigen niveau moet kunnen ontwikkelen. Hierbij houden we rekening met de individuele verschillen. Om goed om te kunnen gaan met verschillen in de ontwikkelingsniveaus van de kinderen is binnen onze school volop aandacht voor de individuele begeleiding van de leerlingen. 

De Kameleon is een protestants christelijke school

We vertellen de verhalen van hoop, vrede, liefde en vertrouwen, zoals we die in de Bijbel vinden. We proberen de kinderen een liefdevolle omgang met het geloof aan te leren, die ook in de omgang met elkaar terug te zien is. We willen de kinderen een besef van geborgenheid bijbrengen, een gevoel van 'jij mag er zijn'. Wie het christelijk karakter van onze school respecteert, is welkom.