Onze richtinggevers

Waar we voor staan en waar we naartoe willen

Topprestatie 

Wij streven er naar dat ieder kind een topprestatie kan leveren. Dit betekent voor ons dat alle kinderen zich op hun eigen niveau moeten kunnen ontwikkelen. We vinden dat elk kind maximale mogelijkheden moet krijgen. Wij willen graag een veilige en uitdagende omgeving creëren, waarin kinderen worden uitgenodigd te leren en te ontdekken. Hierbij houden we rekening met de individuele verschillen. Om goed met de individuele verschillen om te kunnen gaan, is binnen onze school volop aandacht voor de individuele begeleiding van de leerlingen.

Samen

Een goede samenwerking tussen kind, ouders en school vormt de basis voor groei en ontwikkeling bij kinderen. We vinden het dan ook heel belangrijk om samen met ouders naar de ontwikkeling van het kind te kijken. Wij werken met de app Social Schools. Dit platform maakt snelle en laagdrempelige communicatie tussen leerkracht en ouders mogelijk.


Onder 'samen' verstaan wij dat kinderen binnen hun eigen klas van en met elkaar leren. Dit doen wij door middel van het principe coöperatief leren. Dat betekent dat elke leerkracht gebruik maakt van gestructureerde werkvormen tijdens de lessen waar kinderen allemaal worden uitgedaagd om na te denken over een opdracht of vraagstuk. Door de interactie tussen de kinderen leren ze van en met elkaar. Tot slot werken de verschillende groepen veel samen en zorgen zij voor een veelzijdig en gevarieerd lesaanbod. Samen staan we voor elke dag groei.

Plezier

Een voorwaarde om met plezier naar school te komen, is dat kinderen zich veilig voelen op school en zichzelf mogen zijn. Veiligheid en plezier vinden wij dan ook de basis en een voorwaarde om te kunnen leren. Wanneer kinderen plezier hebben in leren, zullen zij zich elke dag ontwikkelen. Ons streven is dat kinderen en ouders aan het einde van de basisschool terugkijken op een fijne, plezierige tijd. 

Wij werken met de methode de Kanjertraining. De Kanjertraining bevordert het onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het bevorderen van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

Kleurrijk 

De Kameleon staat voor kleurrijk en diversiteit. Wij streven er naar dat alle kinderen zichzelf kunnen zijn en dat alle kinderen elke dag kunnen groeien in verschillende ontwikkelingsgebieden. Wij willen de kinderen de kans geven om nieuwe talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen.


Naast het leren, het sociale welbevinden en de creatieve ontwikkeling, vinden we het ook belangrijk dat kinderen fit zijn en blijven. Daarom zetten wij ons in voor een gezonde leefstijl en voldoende beweging tijdens de lessen. Wij zijn dan ook trots op ons certificaat 'gezonde school'!