Onze school

Brede Buurtschool De Kameleon 

In 2012 heeft het gebouw een grote transformatie ondergaan dit heeft geresulteerd in een lichte en open ruimte met vele mogelijkheden, lang niet alleen voor de school. 
De Brede Buurtschool is er voor iedereen; van jong tot oud. Er is een fijne samenwerking met De Kameleon, Kinderopvang Okidoki, Fun&Fit, bibliotheek Westland en Vitis Welzijn.    

Op een schooldag worden kinderen voor schooltijd bij de voorschoolse opvang van Okidoki gebracht, wordt er tijdens de schooluren gebruik gemaakt van het speellokaal door Vitis Welzijn waar ouderen kunnen koersballen en sporten en worden er na schooltijd allerlei workshops en activteiten georganiseerd door Fun&Fit waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken & ontwikkelen op het gebied van kunst&cultuur en sport. 

 

Samenstelling groepen

Op de locatie Heenweg zitten de leerlingen in gecombineerde groepen. Het leeftijdsverschil heeft vaak een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Er ontstaan vriendschappen met jongere en oudere kinderen. De jongere kinderen kunnen leren van de oudere kinderen, zij hebben immers een voorbeeldfunctie. De oudere kinderen voelen zich meer verantwoordelijk en leren zich op bepaalde momenten ook de rol van begeleider op zich te nemen. 
In de gecombineerde groepen leren kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht hierdoor wordt er eerder een beroep gedaan op de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de kinderen. 

In de gecombineerde groep is het aantal leerlingen per leerjaar kleiner waardoor de kinderen meer aandacht en tijd kunnen krijgen van de leerkracht, hierdoor is nog meer afstemming op individueel onderwijsniveau en onderwijsbehoeften mogelijk.