Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft verschillende doelen:  

  • De betrokkenheid van de leerlingen te vergroten 
  • De verantwoordelijkheid bij leerlingen te bevorderen 
  • De leerlingen een eigen stem te laten hebben binnen de school 
  • De leerlingen laten ervaren dat zij mee tellen binnen de school 
  • Bevorderen van actief burgerschap 

De leerlingenraad kan vergaderen over de ideeën die voortkomen uit de ideeënbus. Ook kunnen zij ideeën meekrijgen uit hun eigen klas. Verder kan het team een opdracht geven aan de leerlingenraad, die zij vervolgens gaan uitwerken en organiseren.